កាំបិត Wiper ដែក

  • ការអនុវត្តខ្ពស់ គ្រប់រដូវកាល Wiper Blades

    ការអនុវត្តខ្ពស់ គ្រប់រដូវកាល Wiper Blades

    លេខម៉ូដែល: SG308

    សេចក្តីផ្តើម៖

    សន្លឹករមូរត្រជាក់ ប្រើសម្រាប់ស៊ុមតាមទំហំផ្សេងៗ ស៊ុមនឹងដាក់ថង់ទៅស៊ុមផ្សេងគ្នា ហើយត្រូវបាញ់ម្សៅ 2-3 ដង ធន់នឹងច្រេះ រឹងមាំ និងមានរន្ធខ្យល់ អាចដឹកនាំលំហូរបាន មានស្ថេរភាពជាងមុន។កំរាស់របស់ SG308 ស៊ុម wiper blade គឺ 1.2mm កាន់តែមានស្ថេរភាពនៅពេលជូត។