កូនកាត់ Wiper Blade

  • ផ្លាប់ជូតមុខថ្មីសម្រាប់រថយន្តភាគច្រើន

    ផ្លាប់ជូតមុខថ្មីសម្រាប់រថយន្តភាគច្រើន

    លេខម៉ូដែល: SG550

    សេចក្តីផ្តើម៖

    Multifunctional wiper hybrid មានអាដាប់ទ័រ 5 ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់យានយន្ត 99% ដោយការផ្លាស់ប្តូរអាដាប់ទ័រ ងាយស្រួលតំឡើង និងសាកសមសម្រាប់គ្រប់អាកាសធាតុ។ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍បើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថ្មី។យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនពិភពលោកទាំងអស់នូវដំណោះស្រាយពេញលេញនៃ Multifunctional Hybrid Wiper Blade និងសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។OEM / ODM / ODM ទទួលយកហើយយើងអាចទទួលយកការរចនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន!